Program Pembangunan Kapasiti Advokasi Pusat Internet

16 Januari 2019 | Rabu
9.30 petang - 1.30 petang | Pusat Internet Taman Cendana, Johor

Tujuan:
Tujuan program ini diadakan adalah untuk menerangkan dan menyampaikan kepada team Kluster Kluang modul Klik Dengan Bijak yang terkini. Modul ini telah dikemaskini oleh SKMM dengan isu semasa terkini, ciri-ciri keselamatan penggunaan internet dan media sosial, dan berkenaan dengan bahaya buli siber. Selain itu, pengedaran kolateral kepada semua Pusat Internet Kluster Kluang juga dilakukan semasa program ini

Kelebihan:
Kebaikan program seperti ini adalah dapat menerangkan dan menyampaikan kepada team Kluster Kluang modul Klik Dengan Bijak yang terkinI (modul ini telah dikemaskini oleh SKMM dengan isu semasa terkini, ciri-ciri keselamatan penggunaan internet dan media sosial, dan berkenaan dengan bahaya buli siber). Selain itu, pengedaran kolateral kepada semua Pusat Internet Kluster Kluang juga dilakukan semasa program ini.

Penglibatan:
Para peserta.

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:Kembali ke halaman utama