INFORMASI TEMPATAN

Maklumat Komuniti

- Penempatan Taman Cendana mula diduduki pada pertengahan tahun 1997.
- Merupakan Program Perumahan Rakyat, Perumahan Kos Rendah dan Penempatan Asrama Pekerja
- Berkonsepkan Rumah Pangsa 5 tingkat. Terdapat 49 buah blok yang terdiri dari 50 hingga 80 buah unit rumah pada setiap blok.

Rekreasi & Pelancongan

-Tiada Maklumat-

Kemudahan Awam
Masjid An-Nur
Dewan Serbaguna
Semai Niaga
Gelanggang Futsal
Padang Rakyat
Klinik 1 Malaysia
Pendidikan
Sekolah Kebangsaan
Sekolah Agama
Tadika Kemas
Kisah Kejayaan

-Tiada Maklumat-

Keusahawanan

-Tiada Maklumat-