PERTANDINGAN PUZZLE ONLINE

Aktiviti terkini | 13 Julai 2019

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Taman Cendana

Tujuan :
• Mendedahkan kanak-kanak kepada kebaikan penggunaan komputer.
• Mereka dapat belajar focus untuk menyelesaikan puzzle tersebut dalam masa yang telah ditetapkan.


Kelebihan Aktiviti :
• Dengan aktiviti ini dapat mengeratkan lagi hubungan antara pihak Pusat Internet Taman Cendana dengan ahli-ahli yang terlibat.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :