PROGRAM ADVOKASI KLIK DENGAN BIJAK (KDB) SK TAMAN CENDANA

Aktiviti terkini |4 November 2019

Tempat Aktiviti:
Dewan SK Taman Cendana

Tujuan :
• Memberi pendidikan kepada pelajar darjah 4 & 5 tentang penggunaan internet dan kawal selia kendiri internet.
• Mewujudkan rasa tanggungjawab dalam kalangan pelajar supaya beretika dan prihatin terhadap pengguna internet yang lain.
• Memberi pendedahan kepada pelajar cara menggunakan internet dengan bijak dan selamat.


Kelebihan Aktiviti :
• Memberi pendedahan kepada pelajar cara menggunakan internet dengan betul dan selamat.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :