PROGRAM LAYARI MERDEKA DIHUJUNG JARI DENGAN KERJASAMA MAJLIS PERBANDARAN PASIR GUDANG (MPPG)

Aktiviti terkini | 25 Ogos 2019

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Taman Cendana

Tujuan :
• Menggalakkan masyarakat supaya terus meningkatkan pengetahuan terutamanya dalam penguasaan teknologi kini.
• Memastikan masyarakat dapat mengoptimumkan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam memudahkan urusan harian mereka.
• Menggalakkan aktiviti perkongsian maklumat dan pengetahuan sesame masyarakat.
• Para peserta dapat didedahkan maklumat mengenai applikasi telefon MPPG.
• Memperkenalkan aplikasi yang dapat membantu masyarakat dalam urusan-urusan harian seperti perbankan diatastalian, aplikasi Grab, Tajwid Al-Quran, Food Panda dan lain-lain lagi.


Kelebihan Aktiviti :
• Dengan aktiviti ini dapat mengeratkan lagi hubungan antara pihak Pusat Internet Taman Cendana dengan ahli-ahli yang terlibat.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :