PROGRAM ADVOKASI KLIK DENGAN BIJAK (KDB) SK TAMAN CENDANA

Aktiviti terkini | 16 Oktober 2019

Tempat Aktiviti:
Dewan SK Taman Cendana

Tujuan :
Membudayakan penggunaan internet secara positif berteraskan 3 aspek iaitu keselamatan, kewaspadaan dan tanggungjawab yang menitikberatkan kawal selia kendiri (self-regulation) dalam membendung masalah penyalahgunaan internet.


Kelebihan Aktiviti :
• Melahirkan pengguna yang celik IT terhadap teknologi dan kandungan media baru (bijak internet)
• Mewujudkan rasa tanggungjawab dalam kalangan pengguna internet supaya beretika dan prihatin terhadap pengguna yang lain

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :