PEMBELAJARAN MEMBINA “WEBSITE” MENGGUNAKAN HTML

Aktiviti terkini | 14 Ogos 2021

Tempat Aktiviti:
Facebook Pusat Internet Komuniti Taman Cendana

Ringkasan Aktiviti:
“Facebook Live” ini adalah untuk mengajar asas membina laman web menggunakan pengaturcaraan HTML.

Tujuan:
• Pendedahan mengenai pengaturcaraan HTML
• Pengikut di “Facebook” dapat belajar mengenai asas membina “website”
• Memberi pendedahan kepada pengikut di “Facebook” bahawa membuat “website” adalah mudah dengan menggunakan nota dari “website” Future Skill For All.

Butir-Butir Berkaitan Dengan Aktiviti:
• Menggunakan “website” Future Skill For All untuk nota pembelajaran.
• Menggunakan “website” replit.com untuk pengaturcaraan “online”
• Menggunakan “software” Notepad++ untuk pengaturcaraan di dalam komputer

Kelebihan:
• Dapat memberi ilmu pengetahuan kepada pengikut “Facebook” PIK Taman Cendana tentang HTML.
• Pengikut “Facebook” dapat belajar dari pembelajaran “online” ini.
• Dapat belajar dengan cara yang mudah dan senang.
• Pengikut “Facebook” dapat berinteraksi secara siaran langsung dengan pengajar iaitu “staff” PIK Taman Cendana.

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:

Kembali ke halaman utama