PERTANDINGAN MELUKIS & MEWARNA DI MICROSOFT PAINT

Aktiviti terkini | 23 Oktober 2021

Tempat Aktiviti:
Facebook Pusat Internet Komuniti Taman Cendana

Ringkasan Aktiviti:
Pertandingan ini melibatkan pelajar sekolah menengah dan rendah untuk melukis & mewarna menggunakan Microsoft Paint di komputer.


Tujuan:
• Tujuan pertandingan ini adalah untuk mencungkil bakat kreativiti para pelajar dalam seni lukis menggunakan komputer.
• Pelajar dapat meluaskan pengetahuan mereka mengenai penggunaan komputer.


Butir-Butir Berkaitan Dengan Aktiviti:
• 3:00pm : Sesi taklimat mengenai SOP dan syarat pertandingan
• 3:15pm : Pertandingan bermula dengan menggunakan 10 komputer
• 4:30pm : Sesi penyampaian hadiah & bergambar


Kelebihan:
• Program ini akan memberikan manfaat kepada pelajar-pe lajar sekolah kerana dapat mencungkil bakat kreativiti dalam lukisan menggunakan komputer.
• Dapat meluangkan masa dengan aktiviti yang berfaedah bersama komuniti.
• Meningkatkan daya kreatif dan inovasi para pelajar.


Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:

Kembali ke halaman utama