RIANG RIA RAYA

Aktiviti terkini | 9 Julai 2023

Tempat Aktiviti:
Sk Kota Masai 3

Nama VIP:
TIADA

Ringkasan Aktiviti:
Program ini dijalankan melibatkan pelajar dan guru-guru dari SK Kota Masai 3. Antara tajuk yang disampaikan melalui Taklimat Klik Dengan Bijak adalah Buli Siber, Berkongsi Secara Berlebihan, Pengantunan Dalam Talian

Tujuan:
• Memperkenalkan PEDi kepada pelajar-pelajar dan guru-guru SK Kota Masai 3
• Dapat memberi ilmu menggunakan internet secara selamat kepada pelajar SK Kota Masai 3
• Tajuk yang akan disampaikan adalah Buli Siber, Berkongsi Secara Berlebihan, Pengantunan Dalam Talian

Butir-Butir Berkaitan Dengan Aktiviti:
• 8.00am-8.20am : Ucapan dari guru
• 8.20am-8.30am : Penerangan mengenai PEDi
• 8.30am-9.00am : Tajuk : Buli Siber
• 9.00am-9.30am : Tajuk : Berkongsi Secara Berlebihan
• 9.30am-10.00am : Tajuk : Pengantunan Dalam Talian
• 10.00am-10.30am : Kuiz

Kelebihan:
• Memberikan pendedahan kepada murid-murid supaya tidak mudah terjebak dengan buli siber, berkongsi secara berlebihan di internet.
• Supaya murid-murid bijak mengunakan media sosial atau perkongsian di internet.
• Dapat menghebahkan kegunaan dan fungsi PEDi Taman Cendana
• Tidak berkongsi data peribadi dan pengenalan diri di media sosial.

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:

Kembali ke halaman utama